Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Eğitimi

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN EĞİTİMİ

 • Katılım: İşletme/Kurumların Acil Durum Müdahale Ekiplerinde görevlendirilen (Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlk yardım) ekip personeli verilir.
 • Eğitim süresi: 6 Ders saati (Yılda bir kez tekrarlanmalıdır.)
 • Eğitim yeri: Eğitimi alan İşletme/Kurum tesisleri.
 • Eğitimler nazari ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir
 • Belge: Eğitim sonunda eğitim sonuç raporu düzenlenerek, katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.
 • Eğitici personel: Alanında tecrübeli ve uzman eğitmenler.

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİNİN EĞİTİMİN KONULARI

A) NAZARİ EĞİTİM

  • Acil durum tanımı.
  • Acil durum planı ve uygulanması.
  • Acil durum kriz merkezi/masası yönetimi.
  • Acil durumların belirlenmesi.
  • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görevleri.
  • Acil durum koruyucu ekipman, cihaz ve malzemeleri. (Koruyucu kıyafetler, solunum setleri, kurtarma ve ilk yardım vb. malzemeler)
  • Acil durum koruyucu ekipman, malzeme ve cihazlarının uygulamalı olarak kullanılması.
  • Acil durum koruyucu ekipman, malzeme ve cihazlarının muhafaza ve bakımları hakkında bilgilendirme.
  • Yanma, Yangın, Yangın sınıfları
  • Yangın söndürme prensipleri
  • Yangına müdahale teknikleri nazari ve uygulamalı.
  • Kurtarma
  • İlk Yardım (Olay mahallinden yaralı çıkarma, taşıma)
  • Yangın söndürme cihaz ve sistemlerinin kullanımlarının öğretilmesi, uygulamalı kullanılması.
  • Yangın söndürme cihaz ve sistemlerinin periyodik bakımlarının yapılması, kayıtlarının tutulması hakkında ilgili personelin eğitilmesi/bilgilendirilmesi.

B) UYGULAMALI EĞİTİMLER

  • Yangın söndürme cihazları ile uygulamalı yangın söndürme eğitimleri yaptırılır ve eğitimlere katılan personel kayıt altına alınır.
  • Acil Durum Müdahale Ekiplerine yangın tatbikatları yaptırılır.
  • Tatbikatlar sonrasında katılım raporu düzenlenir.
× Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?